Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč se Mnichov nejmenuje Poustevna?

13. 7. 2017

Dne 3. 11. 1945 zaslala Místní správní komise v Mnichově „panu ministru v Praze“ žádost tohoto znění:

Místní správné komise dovoluje si Vám po spontánním souhlasu všeho českého obyvatelstva zaslati žádost o změnu jména své obce. Zní Mnichov a leží v okrese Mariánské Lázně. Svoji prosbu odůvodňujeme takto:

Po historických událostech válečných let vyvrcholilo nápravné úsilí všech odpovědných, česky cítících činitelů, v heslo „Pryč od Mnichova!“. Nejsme malicherní, chceme-li se tohoto slova zbavit i v názvu naší obce, neb se z něho stal již stabilizovaný pojem, koncentrující v sobě pokoření, utrpení, nemoc a smrt oněch nekonečně dlouhých let po Mnichovu. Toto slovo „Mnichov“ evokuje v každém Čechu představu moře utrpení, v něž se slilo po kapkách naše vlastní hoře, našich příbuzných, přátel a českých lidí vůbec. Jistě bude Vámi pochopen pocit odporu, s nímž vyslovujeme toto slovo při úředních aktech a náš nesouhlas s tím, aby je jako svoje rodné místo v nám znovu vráceném pohraničí opakovaly ve školních lavicích naše děti. Že na Mnichov nezapomeneme ani my, ani naše děti a naši vnuci, je jasné. Proto nechť při úvaze o změně názvu není brán zřetel ani na fakt, že snad jméno pochází z 13. nebo 14. století. Sebe historičtější důvod nemůže být důkazem, že věci musí být ponechány tak, jak jsou. Ale že je můžeme pozměnit tak, aby byly takové, jaké být mají. Což nemáme již Německý a nikoliv Havlíčkův Brod?! Nejlepším pak obhájcem našeho hlediska je sama Květnová revoluce 1945.

Poukazujeme na projev našeho p. presidenta v Táboře, kde vyzýval k hromadné akci odgermanisování pohraničí a připojujeme se tímto k ní. Kéž neodradí od ní ani přechodné nesnáze technického rázu s ním spojené, jako nutnost přejmenování v jízdních řádech, v poštovním styku atd. Doveďme se dívat nadčasově, s dějinným aspektem, jak to dovede náš president a pak se nám objeví nepřekonatelné obtíže jako malicherná hříčka.

Byť i byl tento národnostní důvod ke změně názvu naší obce dominantní, není přece jediným. Jak jsme se informovali v Praze, vedl by ke změně názvu Mnichov i důvod místopisný. V Čechách samotných existuje totiž sedm Mnichovů.

Co se týče konkrétního návrhu na změnu jména obce, chápeme, že neběží o nějakou událost přechodného významu, jež by podléhala časové módě, nýbrž o závažné rozhodnutí na staletí.

Upozorňujeme jen na fakt nedaleko obce ležící poustevny, k níž se váže mnoho místních pověstí. Libozvučnost slova mluví pro stejně jako zájem místopisný, neb „POUSTEVNY“ v Čechách nejsou žádné.

Ať už bude znít nový název naší obce jakkoliv, prosíme snažně o jedno: „Pryč od Mnichova“.

Předseda místní správní komise

Razítko Místní správní komise město Mnichov

O odpovědi není nic známo, delší dobu se nic nedělo, až přišel přípis z Okresní správní komise v Mariánských Lázních z 14. května 1946:

Věc: Změna názvu obce.

Domníváme se, že Vaše obec podávala svého času návrh na změnu jména. Poněvadž v těchto dnech se provádí přejmenování obcí, sdělte nám, jaký název jste tehdy navrhovali, s kterým odůvodněním a kam jste návrh zaslali.

Podepsán okresní osvětový inspektor František Pospíšil

Na tento dopis reagovala MSK v Mnichově obratem 17. května 1946:

Věc: Změna názvu obce.

Místní správné komise v Mnichově spolu s MRO žádají, aby zdejší obci byl prozatím ponechán její dosavadní název Mnichov.

Podepsáni: kulturní referent a předseda MSK

A tak se stalo, že Mnichov zůstal Mnichovem, o důvodu změny názoru archivní prameny nic neříkají.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář